Archive for mars, 2015

Affekt Film stöttar MISSING PEOPLE – Det kan hända oss alla!

Mar 06 2015

Det kan hända oss alla! Idag bestämde vi på Affekt Film att vi går in och stöttar Missing People Läs mer om…

LASSE&INGAS GROTTA: DELTA I PROJEKTET!

Mar 04 2015

SPELA IN LÅNGFILM I SKARABORG? En långfilm ska spelas in och för att göra denna film möjlig måste en massa olika kunskaper…