Affekt Film stöttar MISSING PEOPLE – Det kan hända oss alla!

mars 6, 2015
admin

Det kan hända oss alla! Idag bestämde vi på Affekt Film att vi går in och stöttar Missing People

Läs mer om MISSING PEOPLE 
Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst.

Verksamheten startade i januari 2012 och vi har sedan dess hjälpt anhöriga med efterlysningar, skallgångar, dykningar och hundspårning runt om i Sverige.

Målet är att kunna hjälpa fler anhöriga och snabbare kunna arrangera skallgångar för att rädda liv. Genom att ha lokalavdelningar i varje län hoppas vi kunna genomföra skallgångar inom 6 timmar från att vi fått in en anmälan om en försvunnen person, oavsett var i landet personen har försvunnit.

Föreningen har tillkommit genom ett idogt arbete från ett antal frivilliga och med ekonomiskt stöd från såväl privatpersoner som företag. Samarbetsavtal har tecknats med ett antal externa parter och samverkan med Polis utvecklas i positiv riktning.
De bidrag och den sponsring som inkommit under året har oavkortat gått till uppbyggnad av verksamheten.

www.missingpeople.se

 

Klistermärke-stående2014 MPS-CMYK2