Trollhättans Formare; 6 Starka Karaktärer

februari 9, 2016
admin

ryssloken

Nu är det klart! I höstas vände vi oss till Trollhätteborna för att få in förslag på starka personligheter som på något sätt varit med och format staden. Efter ett mycket intressant researcharbete och diskussioner med sakkunniga historiker i Trollhättan har vi nu valt att gestalta dessa personers liv i 6 kortfilmer. ,

 

IDA MELLGREN (filmernas huvudperson)

Fotograf som drev fotoateljé på 1880-talet och fram till 1894. Även en duktig konstnär som målade fanor till fackföreningar. Är filmernas huvudperson och kommer vara den röda tråden genom de sex filmerna.

 

GUNNAR W. ANDERSSON

En man som såg möjligheter när andra såg hinder. Med hjälp av bankerna och ett förskottsbetalning fick han till en beställning på 1000 lok från Ryssalnd. Affären är känd som “Ryssordern”.

 

ÖNANUPPRORET

Kallat för “Sveriges första arbetaruppror”. Uppstod i Mars 1868 när Önans Träsliperi sänkte arbetarnas lön. Ett 100-tal personer samlades på torget för att protestera och protesterna leder till flera fall av misshandel och senare rättegång.

 

BETTY BACK

Var en snäll krokig och respektingivande gumma. Hon var omtyckt bland särskilt barnen då barnen på Hebeskolan dagligen besökte hennes futt/kiosk för att köpa Bettys populära knäck.

 

MAGNUS ÅBERG

Kyrkoherden var en drivande kraft i stadens utveckling. Aktiv inom nykterhetsrörelsen, kyrkan, arbetarföreningen, skolan och mycket mer.

 

ANNIE WALLÈN

Annie Wallén var fotograf och entreprenör som öppnade fotostudio på föreningsgatan 1910. Fotograferade ute på fältet, och dokumenterade ombyggnaden av kanal och slussleden

 

GUSTAVA MELIN

“En lärarinna som med världskännedom, nit och omtanke förstår att sköta sitt ansvarsfulla kall”. Lärarinna på den första flickskolan i Trollhättan. Tilldelades guldmedalj för sina insatser.